People

MANAGEMENT

Dion Jerling | Connect Africa | image

 DION JERLING                     LLOYD KABULEBULWE        HILTON
(SA, ZAMBIA)                       (ZAMBIA)                                   (SA)

Special Projects       Regional Coordinator Director

Jayne Haynes | Connect Africa | image

JAYNE HAYNES                      EZEKIEL                                GEORGINA SMITH  (ZAMBIA)                                 (ZAMBIA)                                 (ZAMBIA)

Operations and                                  Communications Financial Manager                               Manager

Melanie Malema | Connect Africa | image

MELANIE MALEMA                VICTOR CHINDA(SA)                                            (ZAMBIA)

Country Coordinator       Regional Coordinator


OUR TEAM:

Zambian Agent | Connect Africa | image

MAATA KENNETH                  FUNDI JOSEPH                      KALUNGA JOSEPH(ZAMBIA)                                   (ZAMBIA)                                 (ZAMBIA)

CPP, EVC and            CPP, EVC and              CPP and EVC
MM agent                MM agent                  MM agent

KUTENDA FARM:

Farm Care Taker | Connect Africa | image        Farm Caretaker | Connect Africa | image        Farm Caretaker | Connect Africa | imageCHANDA ASAD                       CHANDA EDWARD                 LONGWANI ROBBY
(ZAMBIA)                                    (ZAMBIA)                                 (ZAMBIA)

Farm Care taker         Farm Care taker           Farm Care taker